Spomin

Rozalija Dovečar    • Maxim
      ... je prižgal/a svečko.
    • Maxim
      ... je prižgal/a svečko