Pogoji porabe

1. Splošne določbe

Spletne strani www.v-spomin.com, www.vspomin.com in www.vspomin.net in imena V spomin je lastnik podjetje Pogrebne storitve Babajić d. o. o., Škale 89a, 3320 Velenje, DŠ: SI61207942. Uporabo spletne strani vam omogoča na podlagi strinjanja s pogoji uporabe.

V spomin je zaščitena blagovna znamka na Uradu RS za intelektualno zaščito pod številko Z-201270079 in Z-201171400. 

Pri uporabi spletne strani oz. ustvarjanju, urejevanju, vzdrževanju spominske strani se strinjate, da boste upoštevali vse spodaj navedene pogoje uporabe.

Splošni pogoji poslovanja so namenjeni naročnikom spominskih strani in ostalim uporabnikom.

1.1. Definicije

Ponudnik storitev je spletna stran V spomin (v nadaljevanju Ponudnik), katere lastnik je podjetje Pogrebne storitve Babajić d. o. o.

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki preko spletne strani naroči storitve (tj. spominsko stran), ki jih ponuja V spomin (v nadaljevanju Naročnik). Naročnik je lahko (ni pa nujno) tudi avtor spominske strani, tj. tisti, ki se registrira in ustvari spominsko stran.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve na spletni strani V spomin (odda posvetilo, položi cvet, prižge svečko, objavi fotografije itd.).

Spominska stran je personalizirana spletna stran posvečena v spomin preminuli osebi (v nadaljevanju Spominska stran).

2. Opis storitve

Ponudnik gostuje in upravlja s spominskimi stranmi posameznih preminulih oseb. Nekatere spominske strani je ustvaril ponudnik, nekatere pa naročniki.

Tisti, ki ustvari spominsko stran, je avtor te spominske strani. Avtor ima možnost urejati, dodajati, brisati vse vsebine, ki se nahajajo na spominski strani.

Spominske strani so brezplačne za vse uporabnike.

3. Spremembe pogojev uporabe

Ponudnik lahko sčasoma spreminja pogoje uporabe. V primeru večjih sprememb, bo ponudnik vse naročnike/avtorje o tem pravočasno obvestil po elektronski pošti na naslov, ki nam ga je naročnik posredoval pri registraciji v sistem.

4. Spremembe storitev

V spomin si pridržuje pravico spreminjati storitve, ki jih ponuja. To vključuje lastnosti, zunanji izgled, funkcionalne elemente.

5. Varstvo osebnih podatkov

Vse podatke in informacije, ki jih naročnik ter uporabniki spominskih strani vnesejo, se smatrajo kot javni. Razen kontaktnih podatkov naročnika strani, ki so varovani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Naročnik ali avtor dovoljuje ponudniku, da uporabi ali objavi njegove podatke, kadar to zahteva veljaven predpis ali je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ponudnika oziroma v primerih:

 • če bo potrebno zaščititi pravice in lastništvo V spomin;
 • če bo potrebno zagotoviti osebno varstvo V spomin ali javnosti;
 • če bo potrebno odpraviti težave s programsko opremo;
 • če bo naročnik kršil pogoje uporabe.

Ponudnik spletne strani bo skrbel za maksimalno varnost naročnikov in uporabnikov ter njihovih osebnih podatkov, vendar zaradi narave interneta, popolne varnosti podatkov ni mogoče zagotavljati.

Naročnik soglaša, da ponudnik preveri točnost njegovih osebnih podatkov in da bo ponudnika pisno obvestil o spremembi osebnih podatkov v roku 8 dneh od spremembe. Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Naročnik in avtor se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik lahko osebne podatke naročnika, avtorja in uporabnika uporablja tudi za obveščanje o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z njim povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik naročnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

6. Vsebine

Naročnik, avtor in uporabnik so sami odgovorni za vse fotografije, posvetila, sveče, opise in ostale tekstovne vsebine, videe in ostale vsebine, ki jih naloži, objavi in prikaže na spominski strani. Naročnik, avtor in uporabnik ne smejo objavljati, pošiljati ali deliti vsebin tujih avtorjev brez njihovega dovoljenja. V primeru kršitev tujih avtorskih pravic, odgovarja naročnik, avtor oz. uporabnik (tisti, ki je objavljal) sam.

Naročnik, avtor in uporabnik se strinjajo, da lahko ponudnik spletne strani kadarkoli in brez obvestila pregleda, izbriše ali odstrani vsebine, ki jih je objavil naročnik ali uporabnik in:

 • ne sodijo na spletno strani;
 • s katerimi so bili kršeni Pogoji uporabe;
 • so žaljive in nezakonite;
 • bi lahko povzročile škodo;
 • ogrožajo varnost spletne strani V spomin, spominskih strani, naročnikov in uporabnikov.

Naročnik, avtor in uporabnik so sami odgovorni za izdelavo varnostih kopij vsebin na spominskih straneh.

6.1. Odgovornost za vsebine

Naročnik, avtor in uporabnik se strinjajo, da ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebine na spominskih straneh.

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji briše, ureja ali izpusti vsebino ali dele vsebine, ki niso v skladu z namenom uporabe te spletne strani. Ponudniku razlogov za odstranitev vsebin naročniku in uporabniku ni potrebno pojasnjevati.

Vsebine na spominskih straneh, posvetilih in druge uporabniške vsebine bodo odstranjene ali spremenjene s strani ponudnika ob neupoštevanju naslednjih prepovedi:

 • prepovedana je objava ali imenovanje oseb, ki so domnevno povezane ali so obsojene za kazniva dejanja smrti pokojnih oseb na spominskih straneh;
 • prepovedano je objavljati neprimerna mnenja ali razpravljati glede spletnih okoliščin smrti pokojnih oseb na spominskih straneh.

7. Uporabniški račun, geslo in varnost

Ob registraciji je naročniku dodeljeno uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa do uporabniškega računa.

Naročnik ali avtor se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo in sam odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.

V primeru vdora v uporabniški račun ali nepooblaščene uporabe tretjih oseb, je naročnik odgovoren nemudoma obvestiti ponudnika na elektronski naslov info@vspomin.com.

8. Izjave o jamstvih

Naročnik, avtor in uporabnik so seznanjeni in se strinjajo, da uporabljajo storitve V spomin na lastno odgovornost.

Ponudnik ne zagotavlja, da bodo storitve izpolnjevale zahteve uporabnika ali da bodo storitve izvršene neprekinjeno, brez napak, pravočasno, niti ne daje nobenih jamstev glede rezultatov teh storitev.

Naročnik, avtor in uporabnik razumejo in soglašajo, da katerekoli vsebine ali dele vsebin, ki jih bo prenesel kako ali drugače pridobil na spletni strani V spomin in spominskih straneh, to počno na lastno odgovornost in se zavedajo izključne odgovornosti za povzročeno škodo, ki bi lahko nastala na programski opremi naročnika ali izgube podatkov na spominski strani, zaradi prenašanja tovrstnih vsebin ali podatkov.

9. Shranjevanje

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izbris ali neuspešno shranjevanje informacij/podatkov s strani naročnika na spominskih straneh, razen v primeru, če gre za tehnične težave spletne strani.

10. Ravnanja naročnika in uporabnika

Naročnik in/ali avtor spominske strani je sam odgovoren za vsebino na spominski strani. Za vse naročnike, avtorje in uporabnike pri uporabi storitev na tej spletni strani veljajo vsi državni predpisi in zakoni.

Naročnik, avtor ali uporabnik se strinja:

 • da ne bo uporabljal storitev, ki jih ponuja V spomin v protizakonite namene;
 • bo spoštoval Pogoje uporabe;
 • da ne bo distribuiral (nalagal in shranjeval) vsebino, katere ni avtor sam;
 • ne bo distribuiral vsebin, ki lahko povzročijo škodo na delovanju spletne strani ali spominske strani;
 • ne bo distribuiral vsebin, ki so žaljive narave ali spodbujajo sovraštvo, rasizem druge oblike diskriminacije;
 • ne bo distribuiral vsebin, ki vsebujejo viruse in programsko opremo, ki bi lahko škodovale V spomin;
 • ne bo distribuiral vsebin oglaševalske ali komercialne narave;
 • ne bo distribuiral vsebin, ki kršijo avtorske pravice;
 • ne bo distribuiral vsebin, kot so vsiljiva pošta in od katere prejemniki nimajo nobene koristi;
 • da bo spominske strani uporabljal izključno za ohranjanje spomina na pokojnega, v imenu katere je spominska stran bila ustvarjena;
 • da storitve, ki so ponujene na V spomin ne bo uporabljal za razprševanje verižnih pisem in nezaželene pošte;
 • da ne bo skušal pridobiti dostopa do drugih računalniških sistemov in uporabniških računov drugih naročnikov.

Ponudnik lahko naročniku, avtorju in uporabniku storitev ob kršenju pogojev uporabe nemudoma odvzame pravico do nadaljnje uporabe storitev.

Naročnik, avtor in uporabnik storitev so odškodninsko odgovorni za povzročitev škode, ki je nastala zaradi neupoštevanja pogojev uporabe.

11. Prekinitev storitev

Naročnik ali ponudnik lahko v vsakem trenutku brez razloga odpove storitev. 

Če naročnik, avtor ali uporabnik nasprotujejo kateremu koli delu pogojev uporabe ali postanejo nezadovoljni s storitvami ali kasnejšimi spremembami na spletni strani, je edina možnost, da nemudoma prenehajo z uporabo storitev.

Ob prenehanju uporabe storitev s strani naročnika, avtorja ali uporabnika, mu ponudnik ni dolžan posredovati vsebine, ki so se nahajale na spominskih straneh.

12. Obvestila

Vsa obvestila, ki se nanašajo na spremembo Pogojev uporabe in ostala pomembna obvestila v zvezi s storitvami bodo objavljena med novicami in/ali poslana naročnikom /avtorjem v pisni obliki po elektronski pošti.

13. Spor

Morebitne spore stranke rešujejo sporazumno. V kolikor to ni mogoče, je pristojno sodišče v Celju.